Browser from Scratch: Layout

Đăng ngày 9/26/2021

A quick look into how the browser layout process works.

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Lần đầu đi phỏng vấn

Đăng ngày 5/24/2021

Ghi chép về lần đầu tui đi phỏng vấn xin việc.

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: CSS parsing & processing

Đăng ngày 1/13/2021

A brief history of CSS & how browser process CSS values

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: HTML parsing

Đăng ngày 10/24/2020

Since I have foolishly made a promise with the first three words in the name of this series, let's build an HTML parser from scratch.

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: DOM API

Đăng ngày 9/1/2020

One of the main building blocks of the HTML rendering process is the DOM API. Before a browser can render the HTML document, it needs to parse the document content into a tree structure called the DOM tree. In this post, I'll break down my experimentation in building a DOM...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Vấn đề về IME trên Linux

Đăng ngày 7/21/2020

Một vấn đề muôn thuở của những IME hỗ trợ gõ tiếng Việt trên Linux là việc tương thích phương pháp gõ với cả ứng dụng lẫn người dùng.

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Bỏ dấu trong tiếng Việt

Đăng ngày 7/14/2020

Cuối năm 2019, cộng đồng webuild đang sôi sục về chủ đề gõ tiếng Việt trên "lai nớt" thì có 2 cá nhân nảy ra cùng ý tưởng nhưng giấu nhẹm đi làm riêng. Ý tưởng là 1 bộ Input Method Editor hoàn toàn bằng Rust, hứa hẹn sẽ có...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: Introduction

Đăng ngày 5/29/2020

This is the start of Browser from Scratch series, created to help me (and probably you too) to learn more about how a browser works by building one!

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Life meaning 1.0

Đăng ngày 4/7/2020

The story below is fictional. It is certainly not real, and all the names have been substituted with fake names to protect confidentiality and respect anonymity…sort of.

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả