Programmer's Block

Đăng ngày 5/22/2024

Oh hey, I didn’t know you’re still here reading my blog. It’s been half a year without any post I know. I’ve been busy….doing nothing.

Đọc trên blog của tác giả

What is border-radius, really?

Đăng ngày 12/5/2023

Have you ever thought, what does 18px or 50% really mean when they get passed to border-radius property?

Đọc trên blog của tác giả

Rust Koan: Những Chướng Ngại

Đăng ngày 11/9/2023

Dịch lại một đoạn koan về rust trong lúc cao hứng.

Đọc trên blog của tác giả

Tui đi coi ca nhạc

Đăng ngày 8/12/2023

Đầu năm tới giờ tui đi được 3 buổi hoà nhạc. Tới giờ tui vẫn chưa tin được là mấy đêm hôm đó có diễn ra thiệt.

Đọc trên blog của tác giả

Viết cho 2022

Đăng ngày 3/5/2023

Bữa nay để ý thấy cái blog nguyên một năm 2022 đầy sóng gió chỉ có một bài post duy nhất nên làm tui muốn viết lại chút ít gì đó.

Đọc trên blog của tác giả

std::mem::transmute the unsafe magic

Đăng ngày 7/11/2022

Using mem::transmute for struct inheritance in Rust

Đọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: Layout

Đăng ngày 9/26/2021

A quick look into how the browser layout process works.

Đọc trên blog của tác giả

Lần đầu đi phỏng vấn

Đăng ngày 5/24/2021

Ghi chép về lần đầu tui đi phỏng vấn xin việc.

Đọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: CSS parsing & processing

Đăng ngày 1/13/2021

A brief history of CSS & how browser process CSS values

Đọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: HTML parsing

Đăng ngày 10/24/2020

Since I have foolishly made a promise with the first three words in the name of this series, let's build an HTML parser from scratch.

Đọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: DOM API

Đăng ngày 9/1/2020

One of the main building blocks of the HTML rendering process is the DOM API. Before a browser can render the HTML document, it needs to parse the document content into a tree structure called the DOM tree. In this post, I'll break down my experimentation in building a DOM...

Đọc trên blog của tác giả

Vấn đề về IME trên Linux

Đăng ngày 7/21/2020

Một vấn đề muôn thuở của những IME hỗ trợ gõ tiếng Việt trên Linux là việc tương thích phương pháp gõ với cả ứng dụng lẫn người dùng.

Đọc trên blog của tác giả

Bỏ dấu trong tiếng Việt

Đăng ngày 7/14/2020

Cuối năm 2019, cộng đồng webuild đang sôi sục về chủ đề gõ tiếng Việt trên "lai nớt" thì có 2 cá nhân nảy ra cùng ý tưởng nhưng giấu nhẹm đi làm riêng. Ý tưởng là 1 bộ Input Method Editor hoàn toàn bằng Rust, hứa hẹn sẽ có...

Đọc trên blog của tác giả

Browser from Scratch: Introduction

Đăng ngày 5/29/2020

This is the start of Browser from Scratch series, created to help me (and probably you too) to learn more about how a browser works by building one!

Đọc trên blog của tác giả