Shopify section rendering APIs

Đăng ngày 9/23/2021

Vài notes về Section rendering APIs của Shopify

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Tôi có hạnh phúc không?

Đăng ngày 9/21/2021

Tôi nghĩ là mình hạnh phúc, có một công việc để làm, có gia đình con cái để thương yêu, kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, anh chị em hòa thuận, được tham gia giúp đỡ cộng đồng, có blog riêng để thỏa mái viết những thứ mình...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

[Sách] Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống – J. Krishnamurti

Đăng ngày 9/14/2021

(Image by Sasin Tipchai from Pixabay) Jiddu Krishnamurti(1895-1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữ con người và phương cách để tạo nên sự...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Beautify your tmux

Đăng ngày 9/7/2021

WHY Make the tmux experience more enjoyable, therefore more encouraging Why not? It is as easy to do as changing vim colorscheme And let’s be honest, you spend hours to find the perfect theme and the dankest font for your vim, but you leave your tmux as it is cuz...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Setup HTTPS ở localhost

Đăng ngày 9/7/2021

Các bước setup HTTPS ở localhost với OpenSSL và sử dụng trong Node.js

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Blog and manage static web pages more effectively

Đăng ngày 9/6/2021

Writing a technical blog is one of the most important tasks for developers today, but it has never been easy to implement a low-cost and high-efficiency website for programmers who have less experience in front-end technologies. On this page Blogging with static web pages Hosting static websites on Firebase Continuous...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Embed script với Github và jsDelivr

Đăng ngày 9/5/2021

Embed script vào page 1 cách đơn giản với Github và jsDelivr

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

[Leetcode] 94. Binary Tree Inorder Traversal

Đăng ngày 9/2/2021

Tuần này, mình cùng giải tiếp một bài leetcode về binary tree, 94. Binary Tree Inorder Traversal Đề bài: Given the root of a binary tree, return the inorder traversal of its nodes' values. Ví dụ 1 Input: root = [1,null,2,3] Output: [1,3,2] Ví dụ 2 Input: root = [1,null,2]...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

OS Kernel Assembly

Đăng ngày 8/29/2021

First part of the kernel that will be called by bootloader. It’s gate of kernel before accessing higher level code

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Build iOS apps using the Kotlin Multiplatform framework

Đăng ngày 8/29/2021

Kotlin Multiplatform allows sharing of a single business code base. It saves development time and reduces maintenance costs by creating a library for Android and iOS to reference the same business code. It means that all API connections and database storage are implemented in a single shared module. As a...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

[Leetcode] 190. Reverse Bits

Đăng ngày 8/28/2021

Hôm nay mình sẽ mở đầu cho series giải đề trên leetcode 🥳 Vì khả năng còn rất có hạn nên mình sẽ chọn những bài dễ làm trước hehe. Bài đầu tiên là 190. Reverse Bits Reverse bits of a given 32 bits unsigned integer. Note: Note...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Shopify - Migrate assets sang store mới với File API và Node.js

Đăng ngày 8/25/2021

Sử dụng GraphQL để migrate toàn bộ Assets sang 1 store mới với File API và Node.js

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Một năm cùng STEAM for Vietnam

Đăng ngày 8/21/2021

Có cơ hội được tham gia STEAM for VietNam và đồng hành cùng rất nhiều người Việt tài giỏi, xinh trai đẹp gái và tốt bụng là vinh hạnh của mình. Tham gia S4V từ khóa học đầu tiên, đến nay đã tròn một năm rồi, suốt thời gian ấy...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

When in doubt, make a CLI

Đăng ngày 8/18/2021

what I just made a gem to convert between crypto and fiat currencies. ❯ bit Commands: bit convert AMOUNT FROM TO # Converts between fiat and cypto currencies bit help [COMMAND] # Describe available commands...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Node.js - Fetch JSON với HTTPS module

Đăng ngày 8/18/2021

Tạo request từ Node.js server để fetch 1 file json 1 cách đơn giản với https module

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

v model

Đăng ngày 8/16/2021

a quick note after last night hangover. pardon the word choice and typos if any. keyword to start Waterfall Model: A sequential model divided into different phases of SDLC. Each stage is designed to perform a specific activity. Testing phase starts only after implementation (the last stage) of the system...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả
Trang
/ 20