[Chuyện Khám nghiệm tử thi] Vụ án AWS của Tập đoàn Toàn Đập Đá bị chơi bằng một đống instance c6i.4xlarge và SES service

Đăng ngày 9/26/2022

Theo một nguồn tin địa phương thì E. vốn là một chuyên gia công nghệ cao cao cao cấp xã ấp thôn xóm, đã được hầu hết bà con dưới quê công nhận qua những lần nhờ cậu cài Win XP với crack chuẩn mà cậu không phải nhớ cd...

Đọc trên blog của tác giả

Các bài viết ngắn – phần 7

Đăng ngày 9/25/2022

MVC là gì? Lập trình web ngày càng phát triển, từ ban đầu là các trang web tĩnh chỉ với HTML / CSS rồi phát triển lên trang web động và các hệ thống web ngày càng trở nên đồ sộ với sự làm việc chung của cả ngàn lập...

Đọc trên blog của tác giả

CSS trong JS là gì?

Đăng ngày 9/14/2022

CSS trong JS hay CSS-in-JS là một thuật ngữ mô tả việc viết code style CSS trong code JS, tức viết vào file .js , .jsx thay vì viết code CSS vào file .css như bình thường. CSS trong JS ra đời khi nào? CSS-in-JS ra đời khi mà trang...

Đọc trên blog của tác giả

Các bài viết ngắn – phần 6

Đăng ngày 9/8/2022

Viết commit message, dễ mà khó <strong>A commit message shows whether a developer is a good collaborator</strong> Một commit message thể hiện người lập trình viên có phải là một người cộng tác tốt hay không Trong cùng một dự án thì commit message nên thống nhất với nhau về:...

Đọc trên blog của tác giả

Hoisting trong JavaScript

Đăng ngày 9/7/2022

Điều khiến JavaScript khó hiểu với những người mới hay chuyển từ ngôn ngữ khác qua chính là JavaScript cho phép sử dụng biến và hàm ngay cả trước cả khi bạn khai báo chúng. Ví dụ ở đoạn code này: 1. console.log(a) 2. aFunction() 3. 4. var a =...

Đọc trên blog của tác giả

Các bài viết ngắn – phần 5

Đăng ngày 9/5/2022

Liệu JS có bị cho về hưu ? Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Evron, Douglas Crocklock, một trong những người tham gia khởi tạo ngôn ngữ JavaScript. Ông cũng là tác giả của “How does JavaSript work?”, cũng là người khám phá ra JSON – định dạng dữ...

Đọc trên blog của tác giả

React dạo này cứ dở hơi thế nào ý

Đăng ngày 8/28/2022

Nhưng mà còn hái ra tiền thì vẫn phải làm thôi =))))

Đọc trên blog của tác giả

Quản lí nhiều SSH key trên cùng một thiết bị

Đăng ngày 8/23/2022

Hôm nay mình gặp phải một vấn đề khi thêm SSH key cho tài khoản Gitlab mới. Mình thử add key vào những bị báo lỗi Fingerprint has already been taken. Điều này có nghĩa mình đã dùng key này cho một tài khoản khác trên Gitlab. Và Gitlab không...

Đọc trên blog của tác giả

Marquee - The modern way

Đăng ngày 8/18/2022

Trước đây chúng ta biết tới element <marquee> dùng để tạo hiệu ứng di chuyển nội dung qua lại. Tuy nhiên, element này đã bị deprecated và được khuyên là không nên tiếp tục sử dụng. Các bạn có thể xem thêm trên MDN . Vậy ngày nay, nếu chúng...

Đọc trên blog của tác giả

Chuyện gì xảy ra khi bạn require('x') trong Node.js?

Đăng ngày 8/15/2022

Chắc hẳn các bạn đã biết khi muốn import một package trong node thì chúng ta sẽ dùng require. Khi require node sẽ hiểu như sau: const x = require('x') Bạn đang import file x.js Bạn đang import file x/index.js Vậy bạn có biết Node.js sẽ resolve x như thế...

Đọc trên blog của tác giả

Gzip

Đăng ngày 8/9/2022

GZIP is a lossless compression and decompression method. it supports the compression and decompression of a data stream to produce another data stream. It is based on Deflate that combines of LZ77 and Huffman coding

Đọc trên blog của tác giả

Deflate algorithm

Đăng ngày 8/8/2022

Deflate is a lossless streaming compression/decompression algorithm. It’s used widely in GZIP and PNG. Deflate is a combination of LZ77 and Huffman coding algorithm to compress data.

Đọc trên blog của tác giả

Custom domain cho go mod giúp migrate code đơn giản hơn

Đăng ngày 7/25/2022

Trong dự án TrueProfit mình đã từng dịch chuyển giữa hai git server khác nhau, Ban đầu dùng Gitlab, sau đó đổi qua Bitbucket và về sau này đang chuyển đổi một số repo qua Github. Nhưng mình đã không gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển này...

Đọc trên blog của tác giả

Sử dụng private repo trong go mod

Đăng ngày 7/25/2022

Setup Private trên máy cần get set -x GOPRIVATE "pkg.trueprofit.goldencloud.dev/*,bitbucket.org/trueprofit/*" git config --global url."git@bitbucket.org:".insteadOf "https://bitbucket.org/"

Đọc trên blog của tác giả

Pitfalls of Multithreaded Programs and Achieving Thread-Safety Using Go

Đăng ngày 7/16/2022

Ever wondered why Node.js single thread? Continue reading on Better Programming »

Đọc trên blog của tác giả
Trang
/ 23