Gỡ lỗi chương trình

Đăng ngày 6/20/2022

Hôm nay mình muốn nói về “Gỡ lỗi”(Debugging) , một qui trình sửa lỗi trong chương trình phần mềm. (Phần này mình được học từ khóa học online “100 days of Python” và mình thấy rất thú vị và bổ ích nên mình note lại đây) Điều quan trọng đầu...

Đọc trên blog của tác giả

Giới thiệu về CLI và các câu lệnh làm việc với file trong Linux

Đăng ngày 6/14/2022

Chào mừng bạn đến với blog số 5 của series “Linux dành cho lập trình viên”. Trong các blog trước, mình đã đi qua các nội dung về: – “Giới thiệu về Linux” – “Làm quen câu lệnh và hệ thống tập tin trong Linux”. – “Quản lý hệ...

Đọc trên blog của tác giả

Nhảy xe đi Phan Rang – Tháp Chàm

Đăng ngày 6/11/2022

Và tất nhiên, bằng một phương pháp thần kỳ nào đó kiểu như làng nhàng khởi hành trễ, đón trả khách dọc đường mà mới tròm trèm có bốn giờ sáng thì bác tài đã chạy ngang hai bên đường toàn là biển hiệu nước mắm là tui biết tới...

Đọc trên blog của tác giả

Jump table (branch table)

Đăng ngày 6/8/2022

The jump table is a method to transfer program control to another code block using a table of branch or jump instructions.

Đọc trên blog của tác giả

.gitkeep

Đăng ngày 6/2/2022

Khi bắt đầu một dự án xây dựng web, một trong những công việc đầu tiên là tạo cấu trúc thư mục(code structure) cho trang web và commit cấu trúc thư mục này lên repo. Ví dụ thiết kế một cấu trúc thư mục như thế này cho một trang...

Đọc trên blog của tác giả

Build Java IoC/DI framework from scratch

Đăng ngày 6/2/2022

Many don't realize that their dependencies chain can become nested, and it quickly becomes unwieldy to wire them up manually. Even with factories (factory pattern), the duplication of your code is just not worth it.

Đọc trên blog của tác giả

Basic knowledges about Redis

Đăng ngày 5/28/2022

Introduction & What is Redis? An in memory database stored by key-value, usually use as a database to cache, is very quick access. A comment on the video: Redis is an in-memory but persistent on disk database, so it represents a different trade off where very high write and...

Đọc trên blog của tác giả

Difference between Process and Thread

Đăng ngày 5/25/2022

In this article let’s review a very popular interview question: what is the difference between Thread and Process and the reason behind it. Continue reading on Level Up Coding »

Đọc trên blog của tác giả

Retry strategies and patterns

Đăng ngày 5/17/2022

Provide common retry strategies and patterns such as fibonacci, exponential, linear, polynomial

Đọc trên blog của tác giả

Microservice, good service with loose coupling and high cohesion

Đăng ngày 5/6/2022

How to design a good service in a microservices with loose coupling and high cohesion

Đọc trên blog của tác giả

Microservices - advantages and disadvantages

Đăng ngày 4/27/2022

Listing why we choose or do not choose microservices based on advantages and disadvantages

Đọc trên blog của tác giả
Trang
/ 19