Retry strategies and patterns

Đăng ngày 5/17/2022

Provide common retry strategies and patterns such as fibonacci, exponential, linear, polynomial

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Microservice, good service with loose coupling and high cohesion

Đăng ngày 5/6/2022

How to design a good service in a microservices with loose coupling and high cohesion

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Microservices - Advantages and Disadvantages

Đăng ngày 4/27/2022

Listing why we choose or do not choose microservices based on advantages and disadvantages

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả

Chiến lược tải, thực thi code JavaScript

Đăng ngày 4/17/2022

Ba thành phần chính cấu tạo nên một trang web là HTML, CSS và JavaScript. HTML là ngôn ngữ đánh dấu giúp cấu trúc cho nội dung trang. CSS là ngôn ngữ về các kiểu áp dụng vào nội dung HTML để làm đẹp cho trang JavaScript(JS) là...

Đọc tiếpĐọc trên blog của tác giả
Trang
/ 26