Programmer's Block

Đăng ngày 5/22/2024

Oh hey, I didn’t know you’re still here reading my blog. It’s been half a year without any post I know. I’ve been busy….doing nothing.

Đọc trên blog của tác giả

Getting Started with Airflow - Why Backend Engineers Should Use It

Đăng ngày 3/22/2024

Most people associate Airflow with Data Engineering, but Backend Engineers should also be familiar with it. It can simplify your daily… Continue reading on Level Up Coding »

Đọc trên blog của tác giả

The WET codebase

Đăng ngày 12/13/2023

Why strict adherence to writing code that is free of duplication inevitably leads to software we can’t understand.

Đọc trên blog của tác giả

Web Developer Learning Resources

Đăng ngày 12/5/2023

Developer Roadmap roadmap.sh is a community effort to create roadmaps, guides and other educational content to help guide developers in picking up a path and guide their learnings. The Valley of Code The vision for The Valley of Code is to be a website you can always reference and use...

Đọc trên blog của tác giả

What is border-radius, really?

Đăng ngày 12/5/2023

Have you ever thought, what does 18px or 50% really mean when they get passed to border-radius property?

Đọc trên blog của tác giả

Git

Đăng ngày 11/29/2023

Bài này note lại vài tài liệu hay về git. How Git Commands work? https://www.youtube.com/watch?v=e9lnsKot_SQ Git Merge vs. Git Rebase https://www.youtube.com/watch?v=0chZFIZLR_0 Ref: blog.bytebytego.com Resources to learn Git – Git Book Atlassian: Getting Git Right

Đọc trên blog của tác giả

Không đề #5

Đăng ngày 11/13/2023

Nghe người ta nói cuộc đời như là đồ thị hình sin, vậy nếu như cuộc đời mỗi người gom góp được nhiều chuyện tủn mủn vụn vặt nho nhỏ vui vui kiểu kiểu thế thì chắc tới già đồ thị sẽ có nhiều lần vượt qua trục hoành, sẽ...

Đọc trên blog của tác giả

Rust Koan: Những Chướng Ngại

Đăng ngày 11/9/2023

Dịch lại một đoạn koan về rust trong lúc cao hứng.

Đọc trên blog của tác giả

Relation fields in Django Rest Framework Serializer

Đăng ngày 10/24/2023

The Django model offers various types of relationships such as OneToOneField, ForeignKey, ManyToManyField, and GenericForeignKey. To present or write data of relationship in a serializer, you can utilize DRF Relation fields. In this post, I will summarize the key points of relational fields and then delve into customizing a...

Đọc trên blog của tác giả

Nhật ký phát triển GõKey - Phần 8

Đăng ngày 9/28/2023

"Nhật ký phát triển bộ gõ tiếng Việt GõKey"

Đọc trên blog của tác giả

Does JavaScript Promise.all() run in parallel or sequential?

Đăng ngày 9/4/2023

JavaScript is a single-threaded programming language, so it can't run multiple things at the same time, Promise.all() actually runs promises concurrently, not in parallel!. Let's dive in to see how it works.

Đọc trên blog của tác giả

Tui đi coi ca nhạc

Đăng ngày 8/12/2023

Đầu năm tới giờ tui đi được 3 buổi hoà nhạc. Tới giờ tui vẫn chưa tin được là mấy đêm hôm đó có diễn ra thiệt.

Đọc trên blog của tác giả

Paths Crossed

Đăng ngày 6/5/2023

We meet many people in our lives, but sometimes we don't realize how important they can be. Even brief interaction can make a big impact on our life.

Đọc trên blog của tác giả

Aggregate log đơn giản bằng Benthos

Đăng ngày 5/19/2023

Motivation Gần đây, mình có một task đơn giản là tạo sample data để simulate trường hợp nhiều user gửi request lên server. Mình đã viết thành một chương trình khá đơn giản, là loop và tạo record trong database. Cứ mỗi giây sẽ in ra log số record đã...

Đọc trên blog của tác giả

Các bài viết ngắn phần 31

Đăng ngày 4/5/2023

Blog từ tiết kiệm đến miễn phí Chia sẻ kinh nghiệm viết blog từ tiết kiệm đến miễn phí Khi bắt đầu tập viết blog cá nhân, bạn sẽ cần có nơi host trang web và domain riêng của trang, hoặc bạn sẽ được giới thiệu, hướng dẫn nên làm...

Đọc trên blog của tác giả

Tìm hiểu về DNS

Đăng ngày 3/28/2023

DNS là gì ? Người dùng sử dụng web thông qua các tên miền (domain) của trang web như beautyoncode.com. Các trình duyệt web thì lại tương tác bằng địa chỉ IP.  DNS (Domain Name System) là hệ thống đứng trung gian để dịch từ tên miền ở ngôn ngữ tự...

Đọc trên blog của tác giả

Eliminating Render Blocking CSS and measuring page rendering time with Performance API

Đăng ngày 3/11/2023

Learn how to improve your website's performance and enhance user experience by avoiding render blocking CSS. Using the Chrome Performance API to measure and optimize page rendering time.

Đọc trên blog của tác giả
Trang
/ 27