The Map of Mathematics: Bản đồ toán học

<- Quay về trang chủ

Thấy cái này được khá nhiều người share.

Hình này lấy từ video gốc của tác giả Dominic Walliman, giải thích rất cặn kẽ về bức tranh toàn cảnh của toán học (tính tới thời điểm bây giờ).

Phần bên trái của bản đồ cho ta thấy các lĩnh vực nghiên cứu chính trong ngành toán. Và phần bên phải nói về các ứng dụng của toán học trong đời sống hiện tại.

Các lĩnh vực "thuần toán" cũng là nền tảng quan trọng cho các lĩnh vực toán ứng dụng, ví dụ như Lý thuyết số, Lý thuyết đồ thị, Thuyết tổ hợp, Logic toán đều là những nền tảng quan trọng cho Khoa học máy tính, mật mã học. Trong khi đó thì các khái niệm cơ bản của Giải tích như đạo hàm, tích phân là công cụ không thể thiếu cho Vật lý, Toán kinh tế, Machine Learning,...