Microfrontend là gì?

/ vominh

Cũng giống như microservice, microfrontend là cách để implement frontend mà ta chia frontend ra thành nhiều phần độc lập với nhau.